Cừ Larsen IV

Kích thước cừ larsen IV: 400 x 170 x 15.5 (weight: 76.1kg/m)

Cừ Larsen III

Kích thước cừ Larsen III: 400 x 125 x 13.0 (weight : 60kg/m)

Cừ Larsen cán nguội

Được sử dụng trong các công trình cảng, cầu tàu, công trình bờ kè, kênh mương, tác dụng chịu lực thay cho

Cừ Larsen qua sử dụng

Chuyên cung cấp Cừ Larsen củ cho tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc.