Thép ống Hàn

Được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như: Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng...

Thép ống hàn xoắn

Được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như: Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng...

Thép ống đúc đen

Được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như: Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng...

Thép ống mạ kẽm

Cung cấp thép ống mạ kẽm