Thép MIỀN NAM

Sử dụng cho mọi công trình xây dựng, có đường kính danh nghĩa từ 10mm - ...

Thép VINAKYOEI

Dùng cho gia công: Mác thép SWRM10/SWRY11 Dùng cho xây dựng: Mác thép SWRM12

Thép POMINA

Dùng trong công trình xây dựng công nghiệp và gia dụng

Thép Việt Mỹ (VAS)

Ứng dụng trong công nghệ cán kéo, xây dựng dân dụng